Advisors to the Minister

Kabineti i Ministrit

Këshilltarët e Ministrit

  • MAKLEN MISHA

maklen.misha@mfa.gov.al

 

  • ALBANA AGASTRA

albana.agastra@mfa.gov.al

 

  • REDI SHTINO

redi.shtino@mfa.gov.al

 

  • ANIS LAMLLARI

anis.lamllari@mfa.gov.al

 

  • IDIT DAKA

idit.daka@mfa.gov.al

Mbledhjet e Qeverisë